समावेशित शिक्षण उपक्रम

                 

                        


                                            सर्व शिक्षा अभियान
( समावेशित शिक्षण उपक्रम)
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग


उपक्रमांतर्गत सुविधा

1)  0 ते 18 वर्ष वयोगटातील शाळेतील (1 ली ते 12 वी) व शाळाबाहय विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांचा                शोध. 
2) आरोग्य तपासणी व आवश्यकतेनुसार उपचारात्मक सेवा. 
3) साहित्य साधनांचे वाटप.
4) विशेष शिक्षकांमार्फत शिक्षणाची सोय. 
5)  स्वतंत्रपणे शाळेत येऊ न शकणाऱ्या मुलांसाठी मदतनीस भत्ता / प्रवास भत्ता. 
6) आवश्यकतेनुसार थेरपी सुविधा.
7) विशेष गरजाधारक मुलांना सामान्य मुलांप्रमाणे शिक्षणाची संधी.
8) विशेष गरजाधारक मुलांसाठी शाळेत अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती. 
9)  विशेष गरजाधारक पालकांचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शनपर कार्यशाळा.  
10) नियमित शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण
11)  विशेष गरजाधारक मुलांसाठी आनंद मेळाव्याचे आयोजन.
                                               

                                                    उपक्रमांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा 
       
      सहाय्यभूत सेवा                                                                शैक्षणिक सुविधा    
   1) व्हीलचेअर                                                            1) मदतनीस भत्ता / वाहतूक भत्ता 
   2) ट्राससिकल                                                           2) ब्रेल कीट / MR Kit
   3) कॅलिपर                                                                3) लार्ज प्रिंट पुस्तके 
   4) क्रचेस/बूट                                                             4) विशेष शिक्षक
   5) रोलेटर                                                                  5) वाचा उपचार तज्ज्ञ

   6) कृत्रिम अवयव                                                      6)  लो व्हिजन कीट
   7) कर्णयंत्र                                                                  शस्त्रक्रिया 
   8) चष्मे                                                                       1) दृष्टीदोष 
   9) रॅम्प                                                                       2) कर्णदोष/वाचादोष
   10) टॉयलेट मॉडीफिकेशन                                        3) अस्थिव्यंग
   11) ऑडिओमेटरी                                                    
  
12) CP चेअर                                                          

  13) थेरपी सेवा           
 14) मूल्यमापन चाचणी                                                             

संपर्क - शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग.  02362-228866, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती (सर्व) जि.प. शाळा.